Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
31-08-2017 - 00 Referat med bilag.pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 04.01 Trafikundersøgelse - Vordingborg b….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 04.02 Idekatalog Byrum og Stiforbindelse….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 05.01 Jet ski Skilt Bårse Sø.pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 06.01 Regulativ for Jord fra den 5 april….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 06.02 Nyt Regulativ for jord.pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 08.01 Byforum Vordingborg, forslag til r….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 10.01 Bilag 1 - Luftfoto der viser place….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 10.02 Bilag 2 - Illustration - fotomonta….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 10.03 Bilag 3 - Lokalplanens kortbilag 3….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 10.04 Bilag 4 - Ansøgningen med tekst og….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 10.05 Bilag 5 - Liste med de 6 høringssv….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 10.06 Bilag 6 - Lokalplan nr 41K.pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 10.07 Badeplatform.pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 11.01 Sommerhusområder med mulighed for ….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 11.02 Forslag til nyt udlæg ved Råbylill….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 11.03 Temaplanstrategi - Sommerhusudlæg ….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 11.04 Bilag A - Opgørelse over restrumme….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 12.01 Forslag til udviklingsområde vest ….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 12.02 Temaplanstrategi - Sommerhusudlæg ….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 12.03 Bilag B - Opgørelse over restrumme….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 13.01 Kort over zonestatus på Masnedø.pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 14.01 Kommissorium.pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 14.02 Reservation af midler til områdefo….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 15.01 Tidsplan og etapeopdeling.pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 16.01 Oplaeg til aftale abonnementsaftal….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 17.01 Tillægsbevilling til Korrigere bud….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 17.02 Tillægsbevilling til Korrigere bud….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 17.03 Specialiseret rehabilitering.pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 19.01 Ansøgning fra Vordingborg Boligsel….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 20.01 Ansøgning fra Vordingborg Boligsel….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 21.01 Vordingborg Boligselskab afd 101 S….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 21.02 Redegørelse fra Landsbyggefonden o….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 21.03 Referat af møde vedr kommunegarant….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 24.01 Udgifter brugere og enhedsudgifter….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 24.02 Køb og salg af pladser på det spec….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 24.03 Notat om KORA analyserne 2017.pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 25.01 National klageinstans - orienterin….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45
31-08-2017 - Bilag 27.01 Borgmesterbrev Det nære og sammenh….pdf
  
31-08-2017 fra 18:00 - 20:45