Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
21-06-2018 - 00 Referat med bilag.pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 03.01 Eksisterende strategi for styring ….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 03.02 Forslag til ny strategi for styrin….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 03.03 Investeringsportefølje 30 april 20….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 03.03 Investeringsportefølje 30 april 20….XLSX
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 03.04 Gældsportefølje 31 marts 2018.pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 03.04 Gældsportefølje 31 marts 2018.XLSX
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 04.01 Administrationens besvarelse på re….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 04.02 Vordingborg Kommune - Årsberetning….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 04.03 Revisionsregulativ Vordingborg Kom….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 04.04 Revisionsberetning nr 24 vedrørend….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 04.05 Revisionsberetning nr 25 Årsregnsk….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 04.06 Revisionsberetning nr 26 Revisione….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 04.07 Revisors påtegning 2017, Vordingbo….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 06.01 Ansøgning om kommunegaranti.pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 06.02 Bestyrelsesgodkendelse september 2….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 06.03 Projektbeskrivelse mv Møn Vandværk….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 07.01 Forslag til kommissorium for §17 s….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 09.01 Lejerbo - Status på 44 almene boli….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 10.01 Referat fra afdelingsmøde d 13 feb….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 10.02 Brev til lejerne i afd 504 om skim….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 10.03 Dan Project - Rapport vedr renover….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 10.04 Dan Project - Forslag til anlægsbu….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 10.05 Dan Project - Forslag til anlægsbu….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 10.06 Notat m bilag - risikovurdering, n….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 11.01 Forslag til mødekalender for 2019.pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 11.02 Forslag til mødekalender for dialo….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 12.01 Svar fra ungdomsråd på spørgsmål o….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 12.02 Årshjul for ungdomsrådet 201718.pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 13.01 0-18 årsudvalgets anbefalinger ved….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 13.02 Børn-Unge Netværkets bemærkninger ….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 13.03 BUPL's bemærkninger af d 76 2018 ….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 14.01 Brev fra Miljøstyrelsen 9 maj 2018.pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 14.02 Svarbrev vedrørende spildevandsind….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 14.03 Brev fra Miljøstyrelsen ang kommun….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 14.04 Svarbrev fra Kommunalbestyrelse d ….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 14.05 Revideret baggrundsnotat vedrørend….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 15.01 Forslag til Regulativ for erhvervs….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 15.02 Notat om forslag til Regulativ for….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 15.03 Regulativ for erhvervsaffald i Vor….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 16.01 Udvidelse af tilskudsmulighederne ….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 17.01 Bilag 1 Høringssvar og opsummering….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 17.02 Bilag 2 Samarbejdsgrundlag efter h….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 17.03 Bilag 3 Høringssvar, der søges ind….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 17.04 Bilag 4 Samarbejdsgrundalg - Rev v….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 18.01 Anlægsregnskab - Istandsættelse af….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 19.01 Bilag 1 Høringssvar.pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 19.02 Bilag 2 Høringsnotat om resultatet….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 19.03 Bilag 3 Regulativ om veje, torve o….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 19.04 Bilag 4 Vejdirektoratets udtalelse.pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 19.05 Bilag 5 Tidligere udvalgssag om ga….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 19.06 Bilag 6 Regulativ om veje, torve o….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 19.07 Rettelser efter TMU den 9 august.pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 19.08 Regulativ om veje, torve og pladse….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 22.01 Udmøntningsstrategi for landsbypul….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 22.02 Orientering om lovændring af byfor….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 22.03 Strategiplan for byfornyelse 2019-….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 23.01 Høringssvar fra Erhvervsstyrelsen.pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 23.02 Høringssvar fra Stensbyvej 33.pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 23.03 Skema til indsigelser og ændringer.pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 23.04 Lokalplan L 090201 - Bofællesskab ….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 23.05 Kommuneplantillæg 39 - Stensby - T….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 24.01 Høringssvar fra 5 naboejendomme.pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 24.02 Høringssvar fra Ørslev Lokalråd.pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 24.03 Høringssvar fra Svingkærvej 88, 47….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 24.04 Høringssvar fra Corning Optical Co….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 24.05 Revideret projektansøgning.pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 25.01 Forretningsorden - forslag til opd….pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40
21-06-2018 - Bilag 30.01 Godkendelsesark 21-06-2018.pdf
  
21-06-2018 fra 17:00 - 18:40