Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
22-03-2018 - 00 Referat med bilag.pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 03.01 Oversigt over overførsler fra budg….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 03.02 Notat vedrørende overførsel af min….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 03.03 Overførsler fra 2017 til 2018.pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 04.01 Vordingborg Kommune - Årsberetning….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 04.02 Vordingborg Kommune - Specifikatio….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 05.01 Kvalitetsrapport for skoleåret 201….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 05.02 Politik for børn og unge2017pdf.pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 05.03 strategiplan-for-folkeskolerne-201….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 05.04 Obligatoriske indikatorer_samlet k….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 05.07 Høringssvar Gåsetårnskolen.pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 05.08 Høringssvar Møn Skole.pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 05.09 Høringssvar Kulsbjerg Skole.pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 05.10 Høringssvar Præstø Skole.pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 05.11 Høringssvar Svend Gønge-skolen.pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 06.01 Notat - Udtalelser fra Lokaludvalg….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 07.01 Tids- og procesplan for Sundhedsaf….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 07.02 Præsentation Fælles kommunale foku….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 08.01 Evaluering af kampagnetiltag.pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 09.01 Notat - ekstraudgifter ved indføre….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 10.01 Bilag Oversigtskema for udpegning ….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 11.01 VisitSydsjælland -Møns Advisory Bo….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 12.01 Vedtægter med forslag til ændringe….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 12.02 2 ekstraordinær generalforsamling ….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 12.03 Referat ekstra generalf feb 2018.pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 12.04 Oplysningsbrev til andelshavere 20….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 13.01 Klimatilpasningspulje 2018 - Proje….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 13.02 Kort bilag til projektkatalog.pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 15.01 Natur - Prioriteringsark anlægspro….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 15.02 Vandløb - Prioriteringsark anlægsp….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 15.03 Natur og Vandløb - Kortbilag 1.pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 15.04 Natur og Vandløb - Kortbilag 2.pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 16.01 Arbejdsmiljøgennemgang Gåsetårnsko….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 16.02 Revideret budgetoverslag Gåsetårns….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 16.03 Notat til BØN vedr prioritering af….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 17.01 Undersøgelse af indeklimaet på Møn….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 17.02 Notat til BØN vedr prioritering af….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 18.01 Anlægsregnskab APV-pulje 2011.pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 19.01 Anlægsregnskab APV-pulje 2012.pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 20.01 Anlægsregnskab - Integrerede dagin….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 21.01 Anlægsregnskab, Trafiksikkerhed 20….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 21.01 Anlægsregnskab, Trafiksikkerhed 20….XLSX
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 22.01 Havnerenovering 2015 (Anlægsregnsk….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 23.01 Havnerenovering 2016 (Anlægsregnsk….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 24.01 Anlægsregnskab - Køb af Præstø Søs….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 25.01 Anlægsregnskab - Energiforanstalt….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 26.01 Anlægsregnskab - Energiforanstaltn….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 27.01 Anlægsregnskab - Bygningsvedligeho….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 28.01 Anlægsregnskab - Renovering af Mar….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 29.01 Anlægsregnskab - Renovering af Lun….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 30.01 Anlægsregnskab - Byggemodning af L….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 31.01 Anlægsregnskab - Børnehaven Parkha….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 32.01 Anlægsregnsskab, Ny daginstitution….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 33.01 Anlægsregnskab - Daginstitution i ….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 34.01 Kopi af Ejendomsfond - anlægsovers….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 35.01 Kommuneplantillæg nr 36 - Idrætshø….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 35.02 Lokalplan O 020201 - Idrætshøjskol….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 35.03 Høringssvar fra Erhvervsstyrelsen.pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 35.04 Høringssvar fra naboejendomme.pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 35.05 Høringssvar fra Miljøstyrelsen.pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 36.01 Alle høringssvar.pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 36.02 Skema med indsigelser og ændringer.pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 36.03 Revideret Kommuneplantillæg nr 37.pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 36.04 Revideret Lokalplan C 170601.pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 37.01 Ansøgning om udarbejdelse af plang….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 37.02 Ejerforhold i og omkring det ansøg….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 37.03 Uudnyttede arealer - erhverv.pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 37.04 Indkaldelse af ideer og forslag ti….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 38.01 Program for områdefornyelse i Damm….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 39.01 Økonomisk overslag på forskønnelse….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 39.02 Referat af borgermøde 23112017 om ….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 39.03 Indkomne forslag til forskønnelse ….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 39.04 Lendemarke Hovedgade - Forslag 190….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 41.01 KB 240517 Ansøgning om lånegaranti….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50
22-03-2018 - Bilag 47.01 Godkendelsesark - Kommunalbestyrel….pdf
  
22-03-2018 fra 18:00 - 19:50