Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
26-04-2018 - 00 Referat med bilag.pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 03.01 Referat af møde i KKR Sjælland den….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 04.01 Anmodning om byrådet godkendelse a….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 05.01 Indkaldelse til generalforsamling ….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 05.02 Vordingborg Holding vedtægter.pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 05.03 Forretningsorden jan 2014 Holding.pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 07.01 Årsrapport 2017 - Årsrapport 2017 ….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 07.02 Årsrapport 2017 - Revisionsberetni….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 07.03 Revisionspåtegning MSBR 2017 med u….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 07.04 Årsrapport 2017 for MSBR - BDO opd….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 08.01 Udkast Årsrapport 2017 Vordingborg….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 08.02 Udkast til Revisionsprotokollat 2….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 09.01 Udkast til ordensreglement for Råd….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 09.02 Ungdomsrådets bemærkninger til Ord….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 10.01 Bilag 1 - Kærmindevej tilstandsvur….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 10.02 Bilag 2 - Notat og anbefalinger ve….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 10.03 Bilag 3 - Befolkningsprognose 2017….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 10.04 Ansøgning vedr Kærmindevej 11-13.pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 11.01 Vedtægter Udsatterråd.pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 11.02 Referat fra møde i Udvalget for So….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 11.03 Referat fra møde i Udvalget for So….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 12.01 Notat vedr indsamlede midler til k….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 15.01 Ansøgning til pulje for Forsøg med….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 15.02 Beslutning i kommunalbestyrelsen d….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 15.03 Skitse af indretningen af ejedomme….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 15.04 Tilsagnsbrev fra ministeriet til f….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 16.01 Program for Mern Områdefornyelse.pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 16.02 Politisk godkendelse af program.pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 17.01 Beslutningsprotokol fra Kommunalbe….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 17.02 De-Røde-Løbere-Idekatalog-30 Byrum….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 17.03 Algade status.pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 18.01 Anlægsregnskab - Helhedsplan ny ad….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 19.01 Bilag 1 - Passagertal Movia - 1 fe….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 19.01 Bilag 1 - Passagertal Movia - 1 fe….XLSX
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 19.02 Bilag 2 - TB 2019 - præsentation f….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 19.03 Bilag 3 - Kommentarer fra råd til ….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 20.01 Kommuneplantillæg nr 40 - Boliger ….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 20.02 Forslag til Lokalplan B 151801 Bol….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 20.03 Høringssvar samlet oversigt - Rett….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 21.01 Forslag til kommuneplantillæg nr 2….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 21.02 Forslag til lokalplan S 080101 Bak….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 21.03 Samlede høringssvar til lokalplanf….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 21.04 Skema til indsigelser og ændringer….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 21.05 Kommuneplantillæg nr 29.pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 21.06 Lokalplan S 080102 Bakkebølle Stra….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 22.01 Afslag - Ledelsessekretariatet.pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 22.02 Afslag - Pleje og Omsorg.pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 22.03 Afslag - Afdeling for Byg, Land og….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 23.01 Orientering om ændring af reglerne….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 23.02 LBK af lov om kommunale og regiona….pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40
26-04-2018 - Bilag 28.01 Godkendelsesark den 26 april 2018.pdf
  
26-04-2018 fra 18:00 - 19:40