Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
09-10-2019 - 00 Referat med bilag.pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 03.01 Referat fra møde i KKR Sjælland 10….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 04.01 Budgetsammendrag - 20-09-19pdf.pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 04.02 Investeringsoversigt - 19-09-2019p….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 04.03 Tekniske korrektioner - 07082019P….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 04.04 Tekniske korrektioner - 19092019pd….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 04.05 Budgetkatalog 2020 - 25 april 2019….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 04.06 Budgetudvidelser til budget 2020pd….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 04.07 Budgetbemærkninger - Budget 2020p….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 04.08 Forslag til takster 2020pdf.pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 04.09 Takstblad 2020 for Vordingborg Kom….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 04.10 Høringssvar fra 25 april og til 24….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 04.11 Bemærkninger - Hovedudvalget 19-08….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 04.12 Fællesmøde Udvalget for Bosætning,….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 04.13 Udtalelse fra Områdeudvalget for B….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 04.14 Indkomne høringssvar under Områdeu….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 04.15 Udtalelse fra Områdeudvalget for S….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 04.16 Udtalelse fra Områdeudvalget for S….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 04.17 Indkomne høringssvar under Områdeu….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 04.18 Udtalelse fra Områdeudvalget for A….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 04.19 Indkomne høringssvar under Områdeu….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 04.20 Indkomne bemærkninger til sparekat….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 04.21 Bemærkninger fra hovedudvalg d 021….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 04.22 Høringssvar fra 20 september og ti….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 05.01 Nyt rådhus Fase 2 (05092019).pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 05.02 Bilag 1 - Modelbeskrivelse (230920….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 05.03 Bilag 2 - Bygningsanalyse (0509201….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 05.04 Bilag 3 - Synergieffekter (0509201….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 05.05 Bilag 4 - Økonomi (05092019).pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 05.06 Bilag 5 - Tegning fase 2 Udbygning….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 07.01 Tomgangsregulativ.pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 08.01 Beslutningsnotat - Etape 4 - Vordi….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 09.01 19032 - Skitseprojekt Klintholm Ha….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 09.02 Bilag 1 - Anlægsoverslag19032Klint….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 09.03 Bilag 2 - 101 Situationsplan Forsl….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 09.04 Bilag 3 - 102 Situationsplan Forsl….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 09.05 Bilag 4 - 103 Situationsplan Forsl….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 09.06 Bilag 5 - 104 Situationsplan Forsl….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 10.01 Skitse med forslag til lukning.pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 11.01 Vedtægter for Visp.pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 12.01 tidsfrister-for-sagsbehandling-af-….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 12.02 Høringssvar fra Seniorrådet 16 aug….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 12.03 Høringssvar fra Handicaprådet til ….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 13.01 Risikobaseret tilsyn Aggerhuspdf.pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 13.02 Plejetilsyn Vintersbøllepdf.pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 13.03 Plejetilsyn Skovbopdf.pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 13.04 Risikobaseret tilsyn Fanefjordcent….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 13.05 Høringssvar fra Seniorrådet 16 aug….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 13.06 Høringssvar fra Handicaprådet til ….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 15.01 Huslejenævnet 2017.pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 15.02 Huslejenævnet 2018.pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 15.03 Beboerklagenævnet 2017.pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 15.04 Beboerklagenævnet 2018.pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 16.01 Mål og rammer for Åben Skole i Vor….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 17.01 Styrelsesvedtægt for Vordingborg K….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 17.02 Styrelsesvedtægt for Vordingborg K….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 17.03 Samlede høringssvar - styrelsesved….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 18.01 Mål- og indholdsbeskrivelser for s….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 18.02 Samlede høringssvar - mål og indho….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 19.01 Langøvej 6, 4760 Vordingborg - Ans….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 19.02 Vedtægter STRØMMENpdf.pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 19.03 Udskrift af beslutningsprotokollen….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 19.04 Langøvej 6, 4760 Vordingborgpdf - ….pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15
09-10-2019 - Bilag 21.01 Godkendelsesark 091019pdf.pdf
  
09-10-2019 fra 18:00 - 19:15