Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
30-10-2019 - 00 Referat med bilag.pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.01 Budgetsammendrag - 15102019pdf.pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.02 Tekniske korrektioner - 04102019pd….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.03 Budgetaftale incl bilag 10102019pd….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.04 Budgetbemærkninger - Budget 2020p….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.05 Forslag til takster 2020 - revider….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.06 Takstblad 2020 for Vordingborg Kom….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.07 Notat vedr skat, tilskud og udlign….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.08 Høringssvar fra 25 april og til 24….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.09 Bemærkninger fra MED (Hovedudvalg,….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.10 Høringssvar fra 20 september og ti….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.11 Bemærkninger fra hovedudvalg d 021….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.12 Bilag 1 DRIFT Venstres forslagl ud….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.12 Bilag 1 DRIFT Venstres forslagl ud….XLSX
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.13 Bilag 2 BESPAR Venstre forslag til….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.13 Bilag 2 BESPAR Venstre forslag til….XLSX
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.14 Bilag 3 ANLÆG Venstre Investerings….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.14 Bilag 3 ANLÆG Venstre Investerings….XLSX
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.15 Bilag 4- FINANS Venstre - ændrings….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.15 Bilag 4- FINANS Venstre - ændrings….XLSX
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.16 Bilag 5 TOTAL Venstre-forslag til ….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.16 Bilag 5 TOTAL Venstre-forslag til ….XLSX
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.17 Kan- og skal-opgaver budget 2020pd….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.18 Forslag til udmøntning af kan- og ….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.19 Forligspartierne - underændringsfo….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.20 Underændringsforslag FINANS Venstr….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.20 Underændringsforslag FINANS Venstr….XLSX
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.21 Underændringsforslag - BESPAR Vens….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.21 Underændringsforslag - BESPAR Vens….XLSX
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.22 Venstre - underændringsforslag.pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 03.23 Budgetprocedure - KB medlemmer 201….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 04.01 Likviditetsprognose pr 30 septembe….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 06.01 Supplerende oplysninger til sag ve….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 07.01 Høringssvar til Kommuneplan 2018-2….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 07.02 Bilag til høringssvar nr 10 og nr ….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 07.03 Opsamling på høringssvar og forsla….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 07.04 Supplerende høringssvar vedr vindm….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 08.01 Analysegrundlag - Strategi for pri….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 08.02 Strategiplan for prioritering af b….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 09.01 Projektskitse forsøgsprojekt.pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 09.02 Projektskitse igangsættelse.pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 09.03 Ansøgning med visualiseringer.pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 09.04 Kystdirektoratets høring af Vordin….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 09.05 Administrationens høringssvar.pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 09.06 Udkast til høringssvar til Kystdir….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 09.07 Bilag Alternativ 3 - Høring vedr f….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 09.08 Udkast til endeligt høringssvar ti….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 10.01 Bilag 1 - Omprioriteringsforslag e….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 10.01 Bilag 1 - Omprioriteringsforslag e….XLSX
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 10.02 Bilag 2 - Buslinje 667 Mønshallen ….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 10.02 Bilag 2 - Buslinje 667 Mønshallen ….XLSX
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 10.03 Bilag 3 - Ny busforbindelse til Ul….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 10.03 Bilag 3 - Ny busforbindelse til Ul….XLSX
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 10.04 Bilag 4 - Driftsperiode buslinje 6….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 10.04 Bilag 4 - Driftsperiode buslinje 6….XLSX
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 10.05 Bilag 5 - Flextur - Øget tilskudsb….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 10.05 Bilag 5 - Flextur - Øget tilskudsb….XLSX
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 10.06 Bilag 6 - Flextur - Øget tilskudsb….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 10.06 Bilag 6 - Flextur - Øget tilskudsb….XLSX
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 10.07 Bilag 7 - StudieFlex efter høring.pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 10.07 Bilag 7 - StudieFlex efter høring.XLSX
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 10.08 Bilag 8 - Flexhandicap efter hørin….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 10.08 Bilag 8 - Flexhandicap efter hørin….XLSX
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 10.09 Bilag 9 - TB2020 i PT den 8 maj 20….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 10.10 Bilag 10 - Høringssvar til trafikb….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 11.01 Bilag 1 - Movias rådgivning om ele….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 11.02 Bilag 2 - Fynbus evalueringsrappor….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 12.01 Strækningsanalyse Bårse-Køng.pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 12.02 Kommentarer til forslag om dobbelt….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 12.03 Bilag til Strækningsanalyse.pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 13.01 Godkendelse af revideret projekt f….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 13.02 Investeringsprofil for etablering ….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 13.02 Investeringsprofil for etablering ….XLSX
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 13.03 Revideret tidsplan - Fremtidssikri….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 13.04 Rammebudget - Fremtidssikring af d….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 13.04 Rammebudget - Fremtidssikring af d….XLSX
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 13.05 Revideret projektbeskrivelse.pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 14.01 2019 - 2020 Leverandørkontrakt om ….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 14.02 2020 - 2021 Leverandørkrav personl….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 14.03 2020 - 2021 Leverandørkrav praktis….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 14.04 Høringssvar fra Seniorrådet vedrør….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 14.05 Høringssvar fra Handicaprådet til ….pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20
30-10-2019 - Bilag 19.01 Godkendelsesark KB 301019pdf.pdf
  
30-10-2019 fra 17:00 - 20:20