Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
07-05-2014 - 00 Referat med bilag.pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 01.01 Kvartalsrapportering, notat.pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 01.02 Aktivitetsbestemt medfinansiering,….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 01.03 Aktivitetsbestemt medfinansiering,….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 01.04 Nøgletal for sundhedsområdet, apri….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 02.01 Kvartalsrapportering pr 31 marts 2….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 03.01 KKR's anbefaling om takstreduktion….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 03.02 Nøgletal 2014 på det specialisered….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 03.03 Skema budgetreduktioner 2015 Psyki….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 03.04 Bilag til budget 2015, Notat vedrø….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 03.05 Bilag, henvisninger fra almen prak….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 03.06 Nøgletal fra KORA vedr antal indsk….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 03.07 Skema budgetreduktioner 2015 Sundh….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 03.08 Tal fra træningsenheden.pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 03.09 Skema budgetreduktioner 2015 Psyki….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 05.01 Oplæg til driftsorganisationen for….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 06.01 Udviklingsstrategi 2015pdf.pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 06.02 Appendiks Udviklingsstrategi 2015 ….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 06.03 Allonge Specialundervisning i Folk….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 06.04 Paragrafområder i armmeaftalen for….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 06.05 Oversigt over lands- og landsdelsd….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 06.06 Tilbudsoversigt 2015pdf.pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 06.07 Notat vedr lands- og landsdelsdæk….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 07.01 Bekendtgørelse nr 1557 af 19 decem….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 08.01 Årsrapport 2013 - Handicap og Soci….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 08.02 Oversigt over uanmeldte, anmeldte ….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 08.03 tilsynsrapporter - Tilsynsrapport ….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 08.04 tilsynsrapporter - Tilsynsrapport ….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 08.05 tilsynsrapporter - Tilsynsrapport ….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 08.06 tilsynsrapporter - Tilsynsrapport ….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 08.07 tilsynsrapporter - Tilsynsrapport ….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 08.08 tilsynsrapporter - Tilsynsrapport ….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 08.09 tilsynsrapporter - Tilsynsrapport ….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 08.10 tilsynsrapporter - Tilsynsrapport ….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 08.11 tilsynsrapporter - Tilsynsrapport ….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 08.12 tilsynsrapporter - Tilsynsrapport ….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 08.13 tilsynsrapporter - Tilsynsrapport ….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 08.14 tilsynsrapporter - Tilsynsrapport ….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 08.15 tilsynsrapporter - Tilsynsrapport ….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 08.16 tilsynsrapporter - Tilsynsrapport ….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 08.17 tilsynsrapporter - Tilsynsrapport ….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 08.18 tilsynsrapporter - Tilsynsrapport ….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 08.19 Tilsynsrapporter - Tilsynsrapport ….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 09.01 Aflastningstilbuddet i Lundby, Vor….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 10.01 Årshjul 2014 for Sundheds- og Psyk….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 10.02 Godkendt referat fra mødet den 270….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30
07-05-2014 - Bilag 10.03 Program for udvalgstur den 4 juni ….pdf
  
07-05-2014 fra 16:00 - 17:30