Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
07-10-2015 - 00 Referat med bilag.pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 02.01 Aførelse i sag om Vordingborg Komm….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 02.02 Referat fra mødet i AffaldPlus den….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 02.03 Referat fra mødet i AffaldPlus den….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 02.04 Natur- og Miljøklagenævns afgørels….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 02.05 Referat af det 34 møde i Vordingbo….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 02.06 Offentlighedens adgang til naturen….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 02.07 Oplæg mødet den 14 september2015 -….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 02.08 Tilsynets anmodning af 1 juli 2015….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 03.01 Brev fra 3 håndværkerforeninger.pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 03.02 Revideret Administrationsgrundlag ….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 04.01 Udkast til partnerskabsaftale mell….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 05.01 Helhedsplan, sammenfatning.pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 05.02 Høringssvar Tubæk-Å helhedsplan.pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 05.03 HVIDBOG Tubæk Å Helhedsplan.pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 05.04 Oversigt over projekter i Tubæk Å-….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 05.04 Oversigt over projekter i Tubæk Å-….XLSX
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 05.05 Prioritering af Helhedsplan for kl….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 06.01 Bilag 1 Plantegning.pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 06.02 Bilag 2 Beplantning.pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 06.03 Reguleringsprojekt vedr drænlednin….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 07.01 150907 - Miljøtilladelse - GUTTER ….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 07.02 Oversigtskort - sikkerhed - Gutter….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 08.01 800A - Masterplan august 2015.pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 08.02 Faktablad for havneudvidelsen.pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 09.01 Møllevej - Indkommet høringssvar.pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 10.01 Bruttoliste - forskønnelsespuljen ….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 13.01 Opsamling på høringssvar - Kommune….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 14.01 Erhvervspark E47, inkl forventede ….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 15.01 Forslag til lokalplan C 172501 - k….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 15.02 Forslag til kommuneplantillæg nr 2….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 16.01 Forslag til tillæg nr 15 til Vordi….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 16.02 Forslag til lokalplan nr E140401 H….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 16.03 Handicapråd høringssvar - lokalpla….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 16.04 Skema til indsigelser og ændringer….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 17.01 Ansøgninger pr 1 oktober 2015.pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 18.01 Anmeldelse af bygningsnedrivning K….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 18.02 Fotobilag til ansøgning om nedrivn….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 18.03 Bevaringsforeningens bemærkninger ….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 18.04 Museets bemærkninger til nedrivnin….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 18.05 Ansøgers bemærkninger til indsigel….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 19.01 Pulje til landsbyfornyelse - støtt….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30
07-10-2015 - Bilag 20.01 Redegørelse vedr parkeringsforhold….pdf
  
07-10-2015 fra 16:30 - 19:30