Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
08-06-2016 - 00 Referat med bilag.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 01.01 Status på skolebefordring til næst….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 02.01 Referat af mødet i Vordingborg Kom….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 02.02 Vandløbsstrategi miljøråd 30 maj 2….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 02.03 IP 11, 072013 - bilag.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 02.04 IP 11, 072013 - Udmøntning godk.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 02.05 LP15, 052016 - bilag, orientering.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 02.06 Oversigt over planlægningsprojekte….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 02.07 Tilsynets afvisning af klage over ….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 02.08 Spildevandssystemet i Busemarke.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 02.09 Svar til tilsynet vedr ejendommene….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 02.10 Præriebed.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 02.11 Løgplæne.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 03.01 Samlet opfølgningsskema fra dialog….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 04.01 Forslag mødeplan 2017 - inkl dialo….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 05.01 Bilag 1 - Udmøntning af 16,9 mio k….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 05.02 Bilag 2 - Reduktionskatalog på 15,….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 05.03 Bilag 3 - Nye anlægsønskerændringe….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 05.04 Bilag 4 - Handicapråd høringssvar ….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 07.01 Hvad er en pop up café.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 08.01 Bilag - samlede høringssvar.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 08.02 Nyt kortbilag til udvalgssag 8 jun….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 08.03 Bilagsnotat til udvalgssag 86-2016.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 10.01 Retningslinjer træer 2016.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 10.02 Tillæg Retningslinjer træer 2016.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 11.01 Bilag 1 - Rævespærre på Nyord.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 11.02 Bilag 2 - Høringsnotat.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 11.03 Bilag 3 - Brev fra Finn Glimø - hø….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 12.01 Bilag 1 - Opsamling på svar på spø….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 12.02 Bilag 2 - Strategi for den fysiske….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 12.03 Bilag 3 - Revision af vandløbsregu….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 12.04 Bilag 4 - Appendiks til udkast til….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 13.01 Tillæg til Spildevandsplan 2013-20….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 14.01 Bilag 1 - Natur- og Miljøpolitik -….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 14.02 Bilag 2 - Stege lokalråd NMP.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 14.03 Bilag 3 - Vordingborg lokalråd NMP.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 14.04 Bilag 4 - Danmarks Naturfredningsf….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 14.05 Bilag 5 - Handicapråd NMP.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 14.06 Bilag 6 - Bårse-Beldringe Lokalråd….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 15.01 Bilag 1 - Kortlægning af jordresso….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 15.02 Bilag 2 -Udvidelse af Vordingborg ….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 15.03 Bilag 3 - Økonomiberegninger.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 15.04 Baggrundsrapport til Strategien.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 15.05 Handlekatalog til strategien.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 15.06 Strategi for jordhåndtering.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 17.01 Vasen 2, 4780 Stege - Dispensation….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 17.02 Vasen 2, 4780 Stege - Dispensation….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 18.01 Ny ansøgning om udvidelse af Cafe ….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 18.02 Facaderådsformands drøftelse til u….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 18.03 Indstilling og beslutning på TMU 1….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 19.01 PÅBUD om lovliggørelse - Adelgade ….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 19.02 Adelgade 87, 4720 Præstø - Dispens….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 19.03 Icopals Decra detaljer.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 19.04 Foto af forskelling Adelgade 89.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 20.01 Bygningskulturens Dag 2016 - ansøg….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 21.01 Idefase havneudvidelse Vordingborg….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 21.02 Samlede høringssvar i idéfase for ….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 21.03 Oversigt og resumé af høringssvar ….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 21.04 Kortbilag over havnens forslag til….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 21.05 Vordingborg Havns udtalelse til al….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 22.01 Bogø Forsamlingshus - rev projektb….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 22.02 Bogø Forsamlingshus - samlet økono….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 23.01 Ny ansøgning om tilskud til nedriv….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 23.02 LP15, 052016 - bilag, sagsfremstil….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 24.01 Godkendelse af igangsætning af lok….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 24.02 Idéoplæg - Ændringer ved Idrætshøj….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 25.01 Potentialeanalyse - Præstø - ZARK.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 25.02 Helhedsplan Præstø.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 26.01 Overslag - Byggemodning Antonihøje….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 26.02 Kort - Etapeopdeling.pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 27.01 Kommunalbestyrelsen 22 maj 2014 - ….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 28.01 Sandvejen 27 - Kort over området -….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 28.02 Sandvejen 27 - Tegning af ny bebyg….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00
08-06-2016 - Bilag 28.03 Sandvejen 27 - Model af ny bebygge….pdf
  
08-06-2016 fra 17:15 - 19:00