Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
14-09-2016 - 00 Referat med bilag.pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 02.01 Halvårsregnskab 2016 - ØPU.pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 03.01 Halvårsregnskab 2016.pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 03.02 Serviceudgiftsrammen juni.pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 04.01 Bilag 1 - Budgetsammendrag Borgmes….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 04.02 Bilag 2 - Revideret investeringsov….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 04.03 Bilag 3 - Udmøntning af reduktions….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 04.03 Bilag 3 - Udmøntning af reduktions….XLSX
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 04.04 Bilag 4 - Reduktionskataloget - 15….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 04.05 Bilag 5 - Reduktionsforslag Borgme….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 04.06 Bilag 6 - Øvrige driftsændringer B….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 04.07 Bilag 7 - Specialiserede socialomr….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 04.08 Bilag 8 - Budgetbemærkninger Budge….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 04.09 Bilag 9 - Forslag til takster 2017….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 04.10 Bilag 10 - Takstblad 2017 - Vordin….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 04.11 Bilag 11 - Høringssvar budget 2017….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 04.12 Bilag 12 - Forhøringssvar budget 2….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 04.13 Ændringsforslag til budget 2017.pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 05.01 Tilsagn Tilgængelighedspuljen Præs….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 06.01 Tilskud Tilgængelighedspuljen Kuls….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 07.01 Kort over udsnit af Rugvænget.pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 08.01 Endeligt udkast til købsaftale.pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 10.01 Budget eSport Tour 2016 Mønpdf.pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 10.02 Ansøgning eSport Tour 2016 på Møn.pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 11.01 Vejprojekt - ny bro over banen v S….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 11.02 Kortbilag over fremtidige vej- og ….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 12.01 De Røde Løbere Deltagere ved møder….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 12.02 Situationsplan Borgertorvet hovedp….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 12.03 Beskrivelse af Borgertorvet v Land….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 12.04 Budget og tidsplan Borgertorv Alga….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 12.05 Første skitse til Borgertorv fra C….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 12.06 Visualisering Borgertorv.pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 13.01 Katedralvej 79 - ekspropriationspl….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 14.01 Seniorrådets høringssvar til sundh….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 14.02 Handicaprådets høringssvar til sun….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 14.03 Integrationsrådets høringssvar til….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 14.04 Høringssvar fra relevante fagudval….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30
14-09-2016 - Bilag 14.05 2 udkast justeret Sundhedspolitik….pdf
  
14-09-2016 fra 14:30 - 15:30