Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
18-05-2016 - 00 Referat med bilag.pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 02.01 Kvartalsrapportering 31 marts 2016….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 03.01 Økonomirapportering pr 31 marts 20….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 03.02 Serviceudgiftsrammen marts.pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 04.01 ØPU - Liste med idéer fra budgetwo….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 04.02 Reduktionsforslag oversigt _ skema….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 04.02 Reduktionsforslag oversigt _ skema….XLSX
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 06.01 Registrering af vejareal.pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 08.01 Vordingborg, Nyråd og Ørslev byafg….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 08.02 Mail fra Nyråd 0g Ørslev Lokalråd ….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 08.03 Notat af 18-05-2016 fra Trafik og ….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 09.01 Havnebestyrelsen referat pkt 5 - k….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 10.01 Bilag, retningslinjer for kommunal….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 11.02 Bilag 1 - Kort over arealerne.pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 11.03 Letter of Intent final 19 04 16.pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 14.01 Forslag til kommuneplantillæg nr 1….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 14.02 COOP Høringssvar - lokalplanforsl….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 14.03 Handicapråd Høringssvar - lokalpla….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 14.04 Korrespondance med Erhvervsstyrels….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 14.05 Skema til indsigelser og ændringer….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 14.06 Lokalplanforslag nr B060102 Daglig….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 15.01 Skema til indsigelser og ændringer….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 15.02 Høringsbrev fra Skanlux samt tegni….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 15.03 Høringssvar fra Grundejerforenineg….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 15.04 Lokalplan nr S 140101 - Et sommerh….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 16.01 Bilag 1 - Historik for Bårsesøerne.pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 16.02 Bilag 2 - Svar på høring af Bårse ….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 16.03 Bilag 3 - Jetskiprojekt Bårse Proj….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 16.04 Bilag 4 - Projektplan for Dansk Va….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 17.01 Udmøntning af pulje til forbedring….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 17.02 Formandskabet - Ny tilgængeligheds….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 18.01 Erklæring omkring overholdelse af ….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 18.02 Kontrol af sociale klausulerdocx.pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 18.03 Konsekvenser ved ikke at overholde….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 18.04 Principper for sociale klausuler o….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 19.04 Ørslev Egnshus_Isometrijpg.pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 19.05 Ørslev Skole_Isometrijpg.pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 19.06 Ørslev Egnshus_Situationsplan Frem….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 19.07 Ørslev Egnshus_Plantegninger Fremt….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 19.08 Ørslev Egnshus, revideret tegning ….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 20.01 Beslutning fra kommunalbestyrelsen….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 20.02 Udkast til langtidsanvisning for f….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 20.03 Møns Motionsklub og finansiering a….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 23.01 Gaveregulativ godkendt af KB 308 2….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 23.02 Forslag til ændret gaveregulativ 1….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 24.01 Forslag mødeplan 2017 - inkl dialo….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 24.02 Forslag til mødedatoer for dialogm….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15
18-05-2016 - Bilag 27.01 VS invitationer fra andre kommune ….pdf
  
18-05-2016 fra 14:00 - 16:15