Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
13-09-2017 - 00 Referat med bilag.pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 02.01 Likviditetsprognose pr 31 august 2….pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 03.01 Budgetsammendrag - 05092017.pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 03.02 Investeringsoversigt 05092017.pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 03.03 Korrektioner - 05092017.pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 03.04 Reduktionskatalog - 20 mio kr - 0….pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 03.05 Udvidelsesforslag - 16082017.pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 03.06 Budgetbemærkninger Budget 2018.pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 03.07 Forslag til takster 2018.pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 03.08 Takstblad 2018 for Vordingborg kom….pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 03.09 Forhøringssvar budget 2018-21 til ….pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 04.01 Halvårsregnskab 2017 for Udvalget ….pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 05.01 Halvårsregnskab 2017.pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 05.02 Serviceudgiftsrammen juni.pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 06.01 Ligestillingsredegørelse 2017.pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 09.01 Brev fra Miljøstyrelsen ang kommun….pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 09.02 Svarbrev vedrørende spildevandsind….pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 09.03 Baggrundsnotat vedrørende status f….pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 10.01 Tillæg II til Vordingborg Kommunes….pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 11.01 Stege Badeanstalt - Projektbeskriv….pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 11.02 Kystdirektoratets tilladelse - 050….pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 11.03 Myndighedsansøgning - Badeanstalt ….pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 11.04 Forslag til Lokalplan nr H 150701 ….pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 11.05 Kommuneplantillæg nr 34 En badeans….pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 13.01 Bilag 1 Regulativ om veje, torve o….pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 13.02 Bilag 2 Regulativ om veje, torve o….pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 13.03 Bilag 3 Rettelser efter TMU den 9 ….pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 14.01 Bilag 2 - Bygningssyn gule stald 2….pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 14.02 Lejekontrakt (udkast) model 2 sept….pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30
13-09-2017 - Bilag 14.03 Bilag 1 - BBR Den gule stald 2017p….pdf
  
13-09-2017 fra 14:30 - 17:30