Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
13-12-2017 - 00 Referat med bilag.pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 02.01 Likviditetsprognose pr 30 november….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 03.01 Fraværsrapport oktober 2017.pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 03.02 Fraværsrapport september 2017.pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 03.03 Fraværsrapport oktober 2016.pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 05.01 Arbejdskatalog Pleje og Omsorg 201….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 06.01 Evaluering af facebook december 20….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 07.01 Bilag til Sagsfremstilling for Udv….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 09.01 Udkast til brev til forsyningssels….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 09.02 Garantiprovision 1januar 2019 (res….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 10.01 Fodboldbaner i Vordingborg IFpdf.pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 12.01 Erhvervslejeaftale - nypdf.pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 12.02 Vedtægter Den Almennyttige Erhverv….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 12.03 Principper for erhvervslejeaftale ….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 12.04 Oversigtstegning Panterområdetpdf.pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 12.05 Bilag 4 Faciliteter, aktivitetsni….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 12.06 Bilag 5 Arealer DGI lejer af Vordi….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 12.07 Budget 2018 DGI Huset Panterenpdf.pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 12.08 Procedure for brugerråd i DGI Huse….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 13.01 Udkast til uddannelsesstrategi 201….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 13.02 LO-høringssvar uddannelsesstrategi….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 13.03 Handicapråd Høringssvar Beskæftige….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 14.01 Strategiplan 2018-2020 - Politik f….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 15.01 Retningslinjer Kautionslån.pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 16.01 Ansøgning om skøjtebane på Slotsto….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 19.01 Bilag 1 - Natur - Miljømålsmidler….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 19.02 Bilag 2 - Vandløb - Miljømålsmidle….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 22.01 Ansøgningsskema-lup-pulje-revidere….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 22.02 Udtalelse fra Jungshoved Lokalråd.pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 22.03 Begge havne - gen info og ansøgnin….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 22.04 Kontrakt med Kystsikring - oprens ….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 22.05 Bypass tilladelse - Stavreby Havn.pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 22.06 Bypass tilladelse - Jungshoved Hav….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 23.01 Lokalplan R 150701- Badeanstalt i ….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 23.02 Kommuneplantillæg nr 34 - Badeanst….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 23.03 Alle høringssvar i fuld længde.pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 23.04 SKEMA med høringssvar.pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 24.01 Tillæg II til Vordingborg Kommunes….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 24.02 Tillæg II til spildevandsplan 2013….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 24.03 Referat af møde med vejdirektorate….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 25.01 Beslutningsreferat fra mødet i Tek….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 25.02 Kommuneplantillæg nr 40 - Boliger ….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 25.03 Forslag til Lokalplan B 151801 Bol….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 26.01 Forslag til lokalplan S 080101 - B….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 26.02 Tidligere forslag til lokalplan S ….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 26.03 Kommentarer - grf Bakkebølle Stran….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 26.04 Forslag til kommuneplantillæg nr29.pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 26.05 Notat vedr helårsbeboelse i sommer….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 27.01 Forslag til kommuneplantillæg nr 3….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 27.02 Forslag til lokalplan nr E090402 E….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 27.03 Samlede høringssvar planforslag af….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20
13-12-2017 - Bilag 27.04 Skema til indsigelser og ændringer….pdf
  
13-12-2017 fra 15:45 - 17:20