Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
17-05-2017 - 00 Referat med bilag.pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 02.01 Likviditetsprognose pr 30 april 20….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 03.01 Økonomirapportering pr 31 marts 20….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 04.01 Økonomirapportering pr 31 marts 20….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 04.02 Serviceudgiftsrammen marts.pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 05.01 Revideret oversigt Reduktionsforsl….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 05.02 Oversigt Udvidelsesforslag.pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 05.03 Notat Projektansatte medarbejdere ….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 06.01 LAGstøttebevilling.pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 06.02 Ansøgning til LAG.pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 06.03 Tegninger.pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 06.04 Kommunal mellemfinansiering af alm….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 06.05 Bilag, retningslinjer for kommunal….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 06.06 Finansieringsplan.pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 06.07 Friluftsrådetbevillingsbrev.pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 06.08 Partneraftale Realdania.pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 06.09 Vedtægter Lilliendal Skolehave med….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 06.10 Generalforsamlings referat af Skol….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 07.01 Budgetrapport 2018-2021 - Rednings….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 07.01 Budgetrapport 2018-2021 - Rednings….XLSX
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 07.02 Budget 2018 MSBR - Budgetbemærknin….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 07.03 Takster MSBR 2018.pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 09.01 Ansøgning fra Vordingborg Boligsel….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 13.01 Offentlige toiletter i Vordingborg….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 13.02 Kort med placering af nyt toilet v….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 16.01 Opsamling på høringssvar.pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 16.02 Høringssvar (10 stk).pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 16.03 Lokalplan H 170103 endelig.pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 16.04 Kommuneplantillæg nr 24 endelig.pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 17.01 1 - Høringssvar fra borger.pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 17.02 2 - Høringssvar fra borger.pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 17.03 3 - Høringssvar fra borger.pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 17.04 4 - høringssvar - Jane Kollerup mf….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 17.05 5 - Jens Beck-Lauritzen - Høringss….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 17.06 6 - DN - Martin Vestergaard - 1903….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 17.07 7 - Hans Jørgen Weidick, Ore Campi….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 17.08 L1 - forsvarsministeriet - Forslag….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 17.09 L3 - Høringssvar fra Grundejerfore….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 17.10 L5 - Høringssvar fra Miljøstyrelse….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 17.11 L7 - Høringssvar fra Sydsjælland- ….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 17.12 L8 - Høringssvar fra Torben Nørgaa….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 17.13 L9 - Høringssvar fra Vejdirektorat….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 17.14 L10 - Høringssvar fra Vordingborg ….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 17.15 KDI1 - vikingeskibsmuseet - SV Hør….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 17.16 KDI-3 - Miljøstyrelsen høringssvar.pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 17.17 KDI-4 - Landbrugs- og Fiskeriminis….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 17.18 Vordingborg Havns udtalelse.pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 17.19 Hvidbog til VVM redegørelse for ud….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 17.19 Hvidbog til VVM redegørelse for ud….XLSX
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 17.20 Udkast til VVM tilladelse til udv….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 19.01 Afdelingsudmøntning til politisk b….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 20.01 Ansøgning Vordingborg Festuge 2017.pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 21.01 Notat - Bosætning.pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 22.01 Ansøgningsskema til udviklings- og….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 23.01 Tilsagn om medfinansiering Sukkerf….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 23.02 Ansøgning om medfinansiering af pu….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 25.01 Møde med lokalråd.pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 25.02 Omkostninger ved foreslåede tiltag.pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 29.01 Fremsendelse af redegørelse af 01-….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10
17-05-2017 - Bilag 29.02 Endelig redegørelse for Busemarked….pdf
  
17-05-2017 fra 15:45 - 18:10