Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
19-04-2017 - 00 Referat med bilag.pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 02.01 Likviditetsprognose pr 31 marts 20….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 03.01 Oversigt reduktionsforslag fra adm….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 03.02 Oversigt reduktionsforslag fra bud….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 03.03 Oversigt udvidelsesforslag fra bud….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 04.01 Forklaringer til demografireguleri….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 05.01 Befolkningsprognose 2017-2030.pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 05.02 Hele Vordingborg 2017-2030.pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 05.03 Skoledistrikter 2017-2030.pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 05.04 Lokalområder 2017-2030.pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 06.01 LAGstøttebevillingpdf.pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 06.02 Ansøgning til LAGpdf.pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 06.03 Tegningerpdf.pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 06.04 Kommunal mellemfinansiering af alm….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 06.05 Bilag, retningslinjer for kommunal….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 06.06 Finansieringsplanpdf.pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 06.07 Friluftsrådetbevillingsbrevpdf.pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 06.08 Partneraftale Realdaniapdf.pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 07.01 Letter of Intent, Stege badeanstal….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 07.02 AP Møller_Stege badeanstalt_24_3-1….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 10.01 KB beslutning fra den 22 juni 2016….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 11.01 Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedr….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 11.02 Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedr….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 11.03 Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedr….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 11.04 Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedr….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 11.05 Høringssvar fra Seniorrådet 170320….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 11.06 Handicapråd Høringssvar serviceinf….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 12.01 Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedr….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 12.02 Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedr….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 12.03 Indsatspakker 2017- 2018 vedrørend….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 12.04 Kvalitetsstandard 2017-2018 vedrør….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 12.05 Kvalitetsstandard 2017-2018 vedrør….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 12.06 Kvalitetsstandard 2017-2018 vedrør….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 12.07 Kvalitetsstandard 2017- 2018 vedrø….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 12.08 Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedr….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 12.09 kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedr….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 12.10 Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedr….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 12.11 Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedr….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 12.12 Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedr….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 12.13 Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedr….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 12.14 Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedr….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 12.15 Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedr….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 12.16 Serviceinformation 2017 - 2018 ved….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 12.17 Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedr….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 12.18 Serviceinformation 2017 - 2018 ved….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 12.19 Kvalitetsstandard 2017-18 - vareud….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 12.20 Høringssvar fra Seniorrådet 170320….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 12.21 Handicapråd Høringssvar serviceinf….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 13.01 NY § 116docx.pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 13.02 NY § 114docx.pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 13.03 Kvalitetsstandard for hjælpemidler….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 13.04 Serviceinformation 2017docx.pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 13.05 Kvalitetsstandard §112.pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 13.06 Kvalitetsstandard §113.pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 13.07 Høringssvar fra Seniorrådet 170320….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 13.08 Handicapråd Høringssvar serviceinf….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 14.01 Kvalitetsstandard for alkoholområd….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 14.02 Bilag 1 Center for Rusmidlers ambu….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 15.01 Kvalitetsstandard for stofmisbrugs….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 15.02 Bilag 1 Center for Rusmidlers ambu….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 16.01 Ansøgning Fejring af Steges 750 år….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 17.01 Ansøgning Zulu Sommerbio Vordingbo….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 18.01 Ansøgningsskema til UogM-puljen - ….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 20.01 Projektkatalog Klimatilpasningspul….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 20.02 Kortbilag 1.pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 20.03 Kortbilag 2.pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 21.01 Ejendomsskat 2017 - Kobbelvej 56, ….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 21.02 Ansøgning om fritagelse for grunds….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 21.03 Ejendomsskatter 2017 for Fjernvarm….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 21.03 Ejendomsskatter 2017 for Fjernvarm….XLSX
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 21.04 Bekendtgørelse af lov om kommunal ….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 21.05 Oversigt over ejendomme, der er fr….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 21.06 § 8 fritagelser.pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 22.01 Forslag til regulativ for husholdn….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 22.02 Nugældende regulativ for husholdni….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 22.03 Høringssvar fra Bårse-Beldringe Lo….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 23.01 Notat vedr finansiering mv.pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 24.01 Bilag 1 - Høringssvar.pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 24.02 Bilag 2 - Høringsmateriale til end….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 24.03 Bilag 3 - Reduktionsberegner- data….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 24.03 Bilag 3 - Reduktionsberegner- data….XLSX
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 24.04 Bilag 4 - Vordingborg puljeansøgni….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 25.01 Årsrapport 2016 Vordingborg Havn u….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20
19-04-2017 - Bilag 25.02 Protokol Vordingborg havn 2016 - u….pdf
  
19-04-2017 fra 14:30 - 17:20