Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
16-04-2019 - 00 Referat med bilag.pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 02.01 Redegørelse for samfundsansvar 201….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 02.02 Rapportering af kapitalforvaltning….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 03.01 Likviditetsprognose pr 31 marts 20….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 04.01 Befolkningsprognose 2019-2032_Publ….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 05.01 Notat til demografiregulering 2020….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 06.01 Sammenligning af priser i svømmeha….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 06.02 Udviklingsønsker til budget 2019 u….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 06.03 Budget 2019 revideret d 15032019pd….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 07.01 Årsrapport 2018 MSBR.pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 07.02 Anlægsaktiver MSBR ultimo 2018.pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 07.03 Revisionsberetning nr 4 MSBR 2018.pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 07.04 Revisionspåtegning MSBR 2018.pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 08.01 Anlægsregnskab - Bygningsvedligeho….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 08.02 Prioriteret bygningsvedligeholdels….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 09.01 Anlægsregnskab - Energiforanstaltn….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 09.02 Oversigt over energibesparende for….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 10.01 Borgertorvet v Job og Borgerservic….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 11.01 Tilsagnsbrev BO0304-00131.pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 11.02 Ansøgning om tilskud fra byfornyel….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 11.03 Jungshoved budget.pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 14.01 Ansøgning - markedsføring og udvik….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 14.02 Ansøgning - markedsføring og udvik….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 15.01 Forslag til Kommuneplantillæg nr 4….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 16.01 Landsplandirektiv for overførsel a….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 16.02 Forslag til kommuneplantillæg nr 5….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 16.03 Forslag til lokalplan B171501 Over….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 17.01 Forslag til Kommuneplantillæg nr 3….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 17.02 Forslag til Lokalplan T 040101 - L….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 17.03 Notat om kapacitet ved Lynggård Bi….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 19.01 Ansøgning om deltagelse i DK2020 -….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 19.02 Call brief DK2020.pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 21.01 Justeret strategi vedr Femern Part….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 21.02 Opsamling på møde den 170119 - Fem….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 23.01 Aftale om bedre veje til uddannels….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 23.02 Lov om forberedende grunduddannels….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 23.03 Lov om kommunal indsats for unge u….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 23.04 Koordineret ungeindsats - arbejdsg….pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05
16-04-2019 - Bilag 28.01 Godkendelsesark 160419pdf.pdf
  
16-04-2019 fra 08:00 - 10:05