Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
18-06-2019 - 00 Referat med bilag.pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 02.01 Revisionsberetning nr 28_ Afslutte….pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 02.02 Revisionsberetning nr 27_ Det Soci….pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 02.03 Administrationens besvarelse af re….pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 02.04 Vordingborg Kommune - Årsberetning….pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 03.01 Bilag 1 - Budgetkatalog 2020pdf.pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 03.02 Digitaliseringsprogram 2020 - 2023….pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 03.03 Høringssvar til Budgetkatalog 2020.pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 05.01 Original projektbeskrivelse.pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 06.01 Ansøgning til politisk udvalg Plan….pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 06.02 Revideret ansøgning med nye oplysn….pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 06.03 Kort med vejfortegnelse.pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 06.04 Uddrag fra vejfortegnelsen side 15….pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 07.01 4120 - Ansøgningpdf.pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 07.02 4120 - Entreprisekontraktpdf.pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 07.03 4120 - Bestyrelsesreferatpdf.pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 07.04 4120 - Budgetpdf.pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 07.05 4120 - Regnskab 010618-311218pdf.pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 08.01 Samlede høringssvar til planforsla….pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 08.02 Kommuneplantillæg 47 - til politi….pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 08.03 Lokalplan B010301 Dagligvarebutik ….pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 08.04 Skema til indsigelser og ændringer….pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 09.01 Mern områdefornyelse program 10201….pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 09.02 Bytorv, Mern Områdefornyelse 05051….pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 11.01 Trafiksikkerhedsplan 2019-2022.pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 11.02 Teknisk rapport.pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 12.01 Movias anbefalinger vedr Udbud A19….pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 17.01 Aftale Ørslev Egnshus 2019docx.pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 17.02 Takster Ørslev Egnshus 2019docx.pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 17.03 PF1009C - Ørslev Egnshus -Kælderp….pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 19.01 PROGRAM Dannebrogs Landskamppdf.pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 19.02 BUDGET Dannebrogs Landskamppdf.pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 19.03 Ansøgning om tilskud MFK Dannebrog….pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 19.04 Ansøgning til Udviklings- og Marke….pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 20.01 Budget Møn festival 2019 luppuljen….pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 20.02 Ansøgningsskema til puljer under K….pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 21.01 Opfølgning på diaglogmøder - Udval….pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 22.01 Brev fra Kommunaldirektøren til Ar….pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 23.01 Forslag til mødekalender for 2020.pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 23.02 Forslag til mødekalender for 2021.pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10
18-06-2019 - Bilag 30.01 Godkendelsesark 180619pdf.pdf
  
18-06-2019 fra 08:00 - 10:10