Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
19-03-2019 - 00 Referat med bilag.pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 02.01 Årsregnskab 2018 regnskabsbemærkni….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 02.02 Bidrag til Årsberetning 2018docx.pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 02.03 Igangværende og afsluttede anlæg B….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 03.01 Oversigt over overførsler fra budg….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 04.01 Vordingborg Kommune - Årsberetning….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 04.02 Vordingborg Kommune - Specifikatio….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 05.01 Resume af notat.pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 05.02 NOTAT OM UDLIGNING MELLEM KOMMUNER….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 05.03 Statusnotat for deltagelse i søgsm….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 07.01 Ansøgning til LUP puljen - Indkøb ….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 08.01 Løskøbelsesstenen - Bogø - ansøgni….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 08.02 LUP - Budget - Løskøbelsesstenen -….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 08.02 LUP - Budget - Løskøbelsesstenen -….XLSX
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 08.03 Løskøbelsesstenen - Bogø - koncept….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 08.04 Løskøbelsesstenen - Bogø - Tilkend….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 08.05 Bogø Lokalråd - udtalelsepdf.pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 09.01 Ansøgning Kongelige Ballet i Præst….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 10.01 Ansøgning - Sommeropera - ansoegni….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 11.01 BøNOdori tilsagnsskrivelser.pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 11.02 Ansøgning Udviklings- og markedsfø….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 11.03 Budget bøN Odori 2019.pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 12.01 Ansøgning til Udviklings- og marke….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 12.02 Program og medvirkende Elsa Gress ….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 12.03 Uddybende CV på styregruppe og Els….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 13.01 Per Hebsgaard brev om opsigelse af….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 13.02 Støttetilsagn til KunsthalGLAS.pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 13.03 Statusnotat - KunsthalGLAS -26 aug….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 14.01 Skovbo - klimaskærm og varmecentra….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 15.01 Anlægsregnskab - Miljømålslov, pro….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 16.01 Anlægsregnskab - Miljømålslov, tid….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 17.01 Renovering af Bårse Børnecenter - ….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 18.01 Anlægsregnskab - Havnerenovering 2….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 19.01 Anlægsregnskab - Landsbyfornyelse ….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 20.01 Anlægsregnskab - Renovering af fær….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 23.01 Enkelrettet cykelstier fra Lundby ….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 23.02 Tegning 4 - Alternativ stiføring m….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 23.03 Tegning 3 - Delstrækning fra Gl Lu….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 23.04 Tegning 2 - Delstrækning fra Lundb….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 23.05 Tegning 1- Delstrækning fra Næstve….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 23.06 Cykelstiplan for Vordingborg Kommu….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 24.01 Bilag Fordeling 400000 til lokale ….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 24.01 Bilag Fordeling 400000 til lokale ….XLSX
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 27.01 Bilag 1 - Forslag til udviklingspl….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 27.02 Bilag 2 - Driftaftale om Bårsesøer….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 28.01 Notat om sagsgang og administratio….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 28.02 Dagsordenspunkt fra møde den 20-12….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 29.01 Ansøgning fra Arbejdernes Boligsel….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 30.01 Ansøgning fra Arbejdernes Boligsel….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 31.01 Opsamling på høringssvar.pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 31.02 Referat af borgermøde i Lundby.pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 31.03 Notat vedr planlægning for biogasa….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 31.04 Kommuneplantillæg nr 48 - Til ende….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 31.05 Lokalplan T010101 - Til endelig ve….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 31.06 Miljørapport for etablering af bio….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 31.07 Høringssvar.pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 31.08 Underskriftsindsamling.pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 32.01 Lindholm grundkort og luftfoto 1,3….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 32.02 Kulturmiljø Lindholm Forsøgsstatio….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 33.01 Detailprogram for anlægsarbejder o….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 33.02 Ændring af ind- og udkørselsforhol….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 33.03 Program for områdefornyelsen i Dam….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 34.01 Forslag til Kommuneplan 2018-2030.pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 34.02 Oversigt over ændringer - I forbin….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 35.01 Bilag 1 Resumé af grundvandskortlæ….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 35.02 Bilag 2 Resumé af grundvandskortlæ….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 35.03 Bilag 3 Specifikke indsatser for v….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 35.04 Bilag 4 Forslag til indsatsplan fo….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 35.05 Bilag 5 Foreløbig Miljørapport - I….pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45
19-03-2019 - Bilag 37.01 Godkendelsesark 27 marts 2019pdf.pdf
  
19-03-2019 fra 07:30 - 08:45