Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
20-08-2019 - 00 Referat med bilag.pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 02.01 Budgetbemærkninger 2020.pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 02.02 Forslag til takster 2020 - BØN.pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 02.03 Udtalelse fra Områdeudvalget for B….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 02.04 Indkomne høringssvar under Områdeu….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 02.05 Udtalelse fra Områdeudvalget for S….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 02.06 Udtalelse fra Områdeudvalget for S….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 02.07 Indkomne høringssvar under Områdeu….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 02.08 Udtalelse fra Områdeudvalget for A….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 02.09 Indkomne høringssvar under Områdeu….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 02.10 Indkomne bemærkninger til sparekat….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 03.01 Revideret tidsplan for budget.pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 04.01 Tekniske ændringer - Oversigt med ….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 04.02 TK9 - Notat vedr vurdering af komm….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 05.01 Likviditetsprognose pr 30 juni 201….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 06.01 Rapportering af Vordingborg Kommun….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 10.01 Renoveringsbudget maj 2019pdf.pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 10.02 Ansøgning om anlægstilskud til Møn….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 11.01 Prioritering af midler i ny samlet….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 11.02 Indstilling til Vordingborg Kommun….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 11.03 Referat af indledende møde om fors….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 12.01 Parkeringsplads på Nyord Oversigts….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 13.01 Oversigt, udførte arbejder 2014-20….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 13.02 Budgetoversigt Brorenovering 2019-….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 17.01 Opretning af brostensbelægning i P….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 17.02 Opretning af brostensbelægning i P….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 17.03 Opretning af brostensbelægning i P….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 17.04 Opretning af brostensbelægning i P….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 18.01 Notat om status og ny tidsplan for….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 19.01 Ansøgning fra Vordingborg Boligsel….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 19.02 Lån og garantiberegningerpdf.pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 20.01 Følgebrev til nyt skema Apdf.pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 20.02 Lejerbo - Nyt Skema Apdf.pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 20.03 Garantiberegning fra Nykreditpdf.pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 20.04 Udlejningsbudgetpdf.pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 20.05 Præsentationsmappe med billederpdf.pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 21.01 Kortbilag - Kalvøvej 1pdf.pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 21.02 Minihistorik og forureningsundersø….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 22.01 Høringssvar fra Energinet Eltransm….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 22.02 Lokalplan nr B171501 Overførsel ti….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 22.03 Kommuneplantillæg nr 50 til politi….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 24.01 Overblik over projekter finansiere….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 25.01 Knæk Cancer - Tænd et lys Vordingb….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 26.01 Bilag 1_Omprioriteringsforslag_eft….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 26.01 Bilag 1_Omprioriteringsforslag_eft….XLSX
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 26.02 Bilag 2_ UDV_Buslinje 667 Mønshall….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 26.02 Bilag 2_ UDV_Buslinje 667 Mønshall….XLSX
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 26.03 Bilag 3_UDV_Ny busforbindelse til ….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 26.03 Bilag 3_UDV_Ny busforbindelse til ….XLSX
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 26.04 Bilag 4_UDV_Driftsperiode buslinje….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 26.04 Bilag 4_UDV_Driftsperiode buslinje….XLSX
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 26.05 Bilag 5_UDV_Flextur_Øget tilskudsb….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 26.05 Bilag 5_UDV_Flextur_Øget tilskudsb….XLSX
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 26.06 Bilag 6_UDV_Flextur_Øget tilskudsb….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 26.06 Bilag 6_UDV_Flextur_Øget tilskudsb….XLSX
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 26.07 Bilag 7_RED_StudieFlex_efter hørin….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 26.07 Bilag 7_RED_StudieFlex_efter hørin….XLSX
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 26.08 Bilag 8_UDV_Flexhandicap_efter hør….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 26.08 Bilag 8_UDV_Flexhandicap_efter hør….XLSX
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 26.09 Bilag 9 - TB2020 i PT den 8maj2019….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 26.10 Bilag 10 - Høringssvar til trafikb….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 27.01 Høringssvar til Kommuneplan 2018-2….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 27.02 Bilag til høringssvar nr 10 og nr ….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 27.03 Opsamling på høringssvar og forsla….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 28.01 Gældende gaderegulativ.pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 29.01 Europæisk konference om social ser….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 30.01 Evaluering af projekt med Neustadt….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 31.01 Digital Taskforce - partnerskabsaf….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 33.01 Ejerstrategi for Midt- og Sydsjæll….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 33.02 Protokoludskrift Beredskabskommiss….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 33.03 Forslag til Ejerstrategi for fælle….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 34.01 Ledelsessekretariatet - KD plan - ….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 34.02 Økonomi og Personale - KD plan - J….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 34.03 Midt- og Sydsjællands Brand og Red….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 34.04 Afdeling for IT - KD plan - Juli 2….pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00
20-08-2019 - Bilag 38.01 Godkendelsesark 200819pdf.pdf
  
20-08-2019 fra 11:00 - 13:00