Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
02-05-2018 - 00 Referat med bilag.pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 02.01 Realdaniaansøgning - Tilsagnsskriv….pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 03.01 Økonomirapportering pr 310318 - Pl….pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 04.01 Trafikundersøgelse 2017.pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 05.01 Bilag 1 - Vejadgang til Valdemarsg….pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 05.02 Bilag 2 - Påtænkt afgørelse om vej….pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 06.01 Administrationsgrundlag - maj 2016.pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 07.01 Kort over Svinø Strand.pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 08.01 Bilag 1 - Forslag til placeringen ….pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 08.02 Bilag 2 - Fotos af toiletbygning v….pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 08.03 Bilag 3 - Høringssvar.pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 09.01 Principansøgning Køng.pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 09.02 Situationsplan.pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 09.03 Høringssvar initiativgruppen.pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 09.04 Lokalrådets bemærkninger.pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 09.05 Lundby-Sallerup.pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 09.06 Anmodning.pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 09.07 Dokumentation2003-korrespondance.pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 10.01 Kortbilag.pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 10.02 Ansøgning om lokalplanlægning.pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 11.01 Høringssvar fra 5 naboejendomme.pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 11.02 Høringssvar fra Ørslev Lokalråd.pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 11.03 Høringssvar fra Svingkærvej 88, 47….pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 11.04 Høringssvar fra Corning Optical Co….pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 12.01 Bilag 1 - Skitseforslag Uddannelse….pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 13.01 Bilag 1 Skitseprojekt Panteren-rut….pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 14.01 Næstved Kommune - Kommuneplantillæ….pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 14.02 Bilag C - Redegørelse vedr udvidel….pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 15.01 VS Dispensation til gangbro efter ….pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 15.02 Dispensation bro over kløft i fred….pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 15.03 Projektmappe - 190318 - Vordingbor….pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 15.04 Kommuneplantillæg nr 46.pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 15.05 Forslag til lokalplan O1711.pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 16.01 Høringssvar fra Museum Sydøstdanma….pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 16.02 Høringssvar fra Erhvervsstyrelsen.pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 16.03 Kommuneplantillæg nr 38 - DLG-Bårs….pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 16.04 Lokalplan E 020201 DLG-Bårse til e….pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 17.01 Beslutningsprotokol fra kommunalbe….pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 17.02 Revideret forslag Lokalplan B 1615….pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 20.01 Forslag til forsøgsprojekt Fra 70_….pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05
02-05-2018 - Bilag 23.01 Godkendelsesark - Udvalget for Pla….pdf
  
02-05-2018 fra 15:00 - 17:05