Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
04-04-2018 - 00 Referat med bilag.pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 02.01 Detailhandelsanalyse Vordingborg K….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 04.01 Udkast til samarbejdsgrundlag.pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 08.01 Bilag 1 - Beskrivelse af ruter und….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 08.02 Bilag 2 - Skitseforslag Uddannelse….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 08.03 Bilag 3 - Skitseprojekt Panteren-r….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 08.04 Bilag 4 - Skitseforslag - åbent - ….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 08.05 Bilag 5 - Skitseprojekt Havneruten….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 08.06 Bilag 6 - Den Røde Plads - projekt….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 08.07 Bilag 7 - Nyt Borgertorv i Algade ….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 09.01 Bilag 1 - Projektforslag Mobile Mø….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 09.02 Bilag 2 - Referat fra møde med Byp….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 09.03 Bilag 3 - Mobile møbler på Slotsto….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 10.01 Beslutningsprotokol fra Kommunalbe….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 10.02 De-Røde-Løbere-Idekatalog-30 Byrum….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 10.03 Algade status.pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 11.01 Plotkulturarkade1-300.pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 12.01 Notat - Forudsætninger - Boligbygg….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 12.02 Boligbyggeprogram 2018-2036.pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 13.01 Ansøgning om Stressrefugiet på Avn….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 14.01 Udkast til ansøgning om ophævelse ….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 15.01 Principansøgning Køng.pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 15.02 Supermarked på Næstvedvej i Køng.pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 15.03 Høringssvar initiativgruppen.pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 15.04 REMA 1000, ny dagligvarebutik ved ….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 16.01 Lokalplan nr 47 - For Damsholte By….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 16.02 Ansøgning om ophævelse af Lokalpla….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 17.01 Projektbeskrivelse Blå Veje Skole.pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 17.02 Ansøgning om tilsagn til ny frisko….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 17.03 Bemærkninger fra skoleområdet vedr….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 17.04 Følgebrev fra Blå Veje Skole.pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 18.01 Høringssvar samlet oversigt - 4420….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 18.02 Kommuneplantillæg nr 40 - Boliger ….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 18.03 Forslag til Lokalplan B 151801 Bol….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 19.01 Forslag til kommuneplantillæg nr 2….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 19.02 Forslag til lokalplan S 080101 Bak….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 19.03 Samlede høringssvar til lokalplanf….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 19.04 Skema til indsigelser og ændringer….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 19.05 Kommuneplantillæg nr 29.pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 19.06 Lokalplan S 080102 Bakkebølle Stra….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 20.01 Ansøgning til pulje for Forsøg med….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 20.02 Beslutning i kommunalbestyrelsen d….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 20.03 Skitse af indretningen af ejendomm….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 20.04 Tilsagnsbrev fra ministeriet til f….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 21.01 Program for Mern Områdefornyelse.pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 21.02 Politisk godkendelse af program.pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25
04-04-2018 - Bilag 23.01 Godkendelsesark - Udvalget for Pla….pdf
  
04-04-2018 fra 15:00 - 18:25