Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
07-11-2018 - 00 Referat med bilag.pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 02.01 Ansøgning om tilskud fra byfornyel….pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 02.02 Jungshoved budget bilag 1 november….pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 02.03 Orientering antonibakken tidsplan ….pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 02.04 Notat - Tilfredshedsundersøgelse i….pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 02.05 Tilfredshedsundersøgelse Lystbådeh….pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 02.05 Tilfredshedsundersøgelse Lystbådeh….XLSX
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 03.01 Økonomirapportering pr 300918 - Pl….pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 04.01 Sydhavnshaven Vordingborg 291018.pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 04.02 Eksempler på facadeudtryk - Vordin….pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 05.01 Luftfoto Stavreby Strandvej.pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 05.02 Høringssvar fra bevaringsforeninge….pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 06.01 Fotos med situationen før og efter.pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 06.02 Ansøgning om dispensation.pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 07.01 Forslag til Kommuneplan 2018-2030.pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 07.02 Oversigt over ændringer - I forbin….pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 08.01 Projektforslag fra Præstø Fjernvar….pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 09.01 Afgørelse fra Planklagenævnet - Op….pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 09.02 Kort - Planlægning for Lynggården.pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 09.03 Afgørelse fra Miljø- og Fødevarekl….pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 09.04 Ønsker til nybyggeri fra Lynggårde….pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 10.01 Situationsplan udvidelse af virkso….pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 11.01 NOTAT Nedlæggelse af kommunale leg….pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 12.01 Bilag 1 - Kort over legeplads i St….pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 12.02 Bilag 2 - Dagsordenspunkt fra møde….pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 12.03 Bilag 3 - Høringsvar fra Stensved ….pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 12.04 Bilag 4 - Lokalrådets forslag til ….pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 12.05 Bilag 5 - Revideret udkast til ord….pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55
07-11-2018 - Bilag 17.01 Godkendelsesark - Udvalget for Pla….pdf
  
07-11-2018 fra 15:00 - 17:55