Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
08-08-2018 - 00 Referat med bilag.pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 02.01 Tilsagnsbrev Vordingborg Kommune -….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 03.01 Bymønster - Kommuneplan 2013.pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 03.02 Mulige omdannelseslandsbyer.pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 04.01 Restrummelighed - Boligområder.pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 05.01 Restrummelighed - Erhvervsområder.pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 06.01 Forslag til mødekalender for 2019 ….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 06.02 Forslag til mødekalender for 2019.pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 07.01 Budgetbemærkninger - Udvalget for ….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 07.02 Takster 2019 - Udvalget for Plan o….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 07.03 Takstblad 2019 for Vordingborg Kom….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 07.04 Bilag 1 Reduktionsforslag og Udvid….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 07.05 Bilag 2 Anlægsønsker og ændringer ….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 08.01 Samlet referat fra dialogmøder 201….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 09.01 Bilag til reviderede forebyggelses….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 10.01 Foranalyse og procesplan for facil….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 10.02 Projektbeskrivelse - Kloge m2 mar….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 10.03 FM kortlægning Rapport til Vording….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 10.04 Notat - Facility Management 05 sep….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 10.05 Foranalyse kloge M2 fm3, 17 marts ….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 10.06 Ejendomsoversigt juli 2018.pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 11.01 Bilag 1 Historik for Bårsesøerne.pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 11.02 Bilag 2 Lokalplan nr 78 - Vandspor….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 11.03 Bilag 3 Helhedsplan Bårse jetski.pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 11.04 Bilag 4 Jetskiprojekt Bårse Projek….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 11.05 Bilag 5 Forslag til udviklingsplan….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 11.06 Bilag 6 Notat Bårsesøerne rammer.pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 11.07 Bilag 7 Tidsplan og proces for Bår….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 12.01 Notat - Udskiftning af stibro reg ….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 13.01 Status og handleplan afvanding.pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 14.01 Cykelstiplan for Vordingborg Kommu….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 14.02 Cykelstiplan Vordingborg Kommune K….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 14.03 Stiprioriteringsmodel cykelstier i….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 16.01 Notat - Købmandsgården i Mern.pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 16.02 Ansøgning om nedrivning vedr Kærmi….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 16.03 Fra Lokalrådet for Mern og Øster E….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 16.04 Fra bevaringsforeningen for Præstø….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 17.01 Lokalplan nr 34 K.pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 17.02 Kort over det område, der er dække….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 17.03 Samlet høringssvar vedr ansøgning ….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 17.04 Ansøgning vedr oprettelse af selvs….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 17.05 Kalvehave området.pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 17.06 Notat - Sag 17.pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 18.01 Ansøgning om Opførelse af sommerhu….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 18.02 Notat - Bevaringsværdige bygninger….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 18.03 Fra naboer (Bundgarnet 107, 113, 1….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 18.04 Fra Bygning og landskabskultur Møn….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 19.01 Kort - Detailhandel Vordingborg.pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 19.02 20180712 - Ansøgning om ændring af….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 20.01 Landsplandirektiv for overførsel a….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 20.02 Kort over zonestatus på Masnedø.pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 21.01 Det udpegede kulturmiljø Boulevard….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 22.01 Idéfasefolder for store solcellean….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 23.01 Høringssvar Kostræde Byvej 7.pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 23.02 Høringssvar Kostræde Byvej 9.pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 23.03 Skema til indsigelser og ændringer….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 23.04 Lokalplan L 010401 Et sansehus til….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 24.01 NMK-41-00569 - Afgørelse i klagesa….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 24.02 Politisk behandling af planerne - ….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 24.03 Kommuneplantillæg 39 - Stensby - T….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 24.04 Lokalplan L 090201 - Bofællesskab ….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 25.01 Høringssvar Violvej 6.pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 25.02 Høringssvar Violvej 5 og 5a.pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 25.03 Skema til indsigelser og ændringer….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 25.04 Lokalplan O 171101 - Udvidelse af ….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15
08-08-2018 - Bilag 27.01 Godkendelsesark - Udvalget for Pla….pdf
  
08-08-2018 fra 15:00 - 18:15