Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
10-04-2019 - 00 Referat med bilag.pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 02.01 Program - Natur og Miljø 2019.pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 03.01 Præstø Havnekontor indretning i væ….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 03.02 Fotobilag 2-8.pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 04.01 Anlægsregnskab - Bygningsvedligeho….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 05.01 Anlægsregnskab - Energiforanstaltn….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 06.01 Udtalelse fra Vordingborg Lokalråd….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 06.02 Hundeskov Vordingborg 2019.pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 07.01 Ekstra P-båse på eksisterende veja….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 08.01 Kort og fotos.pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 09.01 Opretning af brostensbelægning i P….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 09.02 Opretning af brostensbelægning i P….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 09.03 Opretning af brostensbelægning i P….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 12.01 Tilsagnsbrev BO0304-00131.pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 12.02 Ansøgning om tilskud fra byfornyel….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 12.03 Jungshoved budget.pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 13.01 Ansøgning om deltagelse i DK2020 -….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 13.02 Call brief DK2020.pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 14.01 Projektforslag for udskiftning af ….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 15.01 Tilsagnsbrev områdefornyelse Mern.pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 15.02 032019 Ørslevvej 300 - bilag.pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 16.01 Notat Byfornyelse og landsbypuljen….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 16.02 Strategiplan for byfornyelse 2019-….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 16.03 Udmøntningsstrategi 2017.pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 16.04 By- og landsbyfornyelse i Vordingb….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 16.04 By- og landsbyfornyelse i Vordingb….XLSX
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 16.05 Ørslev forsamlingshus - drøftelse ….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 17.01 Lokalplan nr B-243.pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 17.02 Illustration af påtænkt arkitekton….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 17.03 Situationsplan Sydhavnshavens områ….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 17.04 Sydhavnsvej 7 - 9 Lokalplanafgræns….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 18.01 Ansøgning om flytning af lokalplan….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 18.02 Ønske til ny afgrænsning.pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 18.03 Oversigtskort.pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 19.01 Placering af matr nr 50z, Vordingb….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 19.02 F60-produktfakta - skurby.pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 19.03 Forslag til placering af skurby på….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 19.04 Principskitse skurby.pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 19.05 3D illustrationrendering set fra K….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 19.06 Bilag - indkomne høringssvar.pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 20.01 Forslag til Kommuneplantillæg nr 3….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 20.02 Forslag til Lokalplan T 040101 - L….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 20.03 Notat om kapacitet ved Lynggård Bi….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 21.01 Forslag til lokalplan for Elmehøjg….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 21.02 Forslag til kommuneplantillæg nr 5….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 22.01 Landsplandirektiv for overførsel a….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 22.02 Forslag til kommuneplantillæg nr 5….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 22.03 Forslag til lokalplan B171501 Over….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 23.01 Forslag til Lokalplan R 160101 - K….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 24.01 Forslag til Kommuneplantillæg nr 4….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 25.01 Kommuneplantillæg nr 51 - Landsbya….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 25.02 Lokalplan L070101 Udvidelse af Røs….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 25.03 Supplerende grundvandsredegørelse ….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 25.04 Høringssvar.pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50
10-04-2019 - Bilag 28.01 Godkendelsesark - Udvalget for Pla….pdf
  
10-04-2019 fra 18:00 - 19:50