Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PolitikerWeb

:

Dagsordener:Referat (Åben) :udAlle dokumenterBrug SKIFT+ENTER til at åbne menuen (nyt vindue).Menuen ÅbnMenuen Åbn

Del et dokument med teamet ved at tilføje det i dette dokumentbibliotek.
  
  
  
13-08-2019 - 00 Referat med bilag.pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 03.01 Modernisering af omsorgstandplejen….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 04.01 Budgetbemærkninger 2020 - Sundhed ….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 04.02 Forslag til takster 2020 - Pleje o….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 05.01 tidsfrister-for-sagsbehandling-af-….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 06.01 Risikobaseret tilsyn Aggerhuspdf.pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 06.02 Plejetilsyn Vintersbøllepdf.pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 06.03 Plejetilsyn Skovbopdf.pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 06.04 Risikobaseret tilsyn Fanefjordcent….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 07.01 Befolkningsprognose 2018-2031.pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 07.01 Befolkningsprognose 2018-2031.XLSX
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 07.02 Pleje- og boligbehov 2019.pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 07.03 Oversigt ældre og plejeboliger apr….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 07.04 Pleje og boligbehov i Vordingborg ….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 07.05 Brev om seniorbofællesskaber til æ….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 07.06 Afrapportering fra det tværministe….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 07.07 Seniorer ønsker at bo midt i fælle….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 07.08 Handicapråd Høringssvar til Pleje-….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 08.01 Baggrundsinformation om sosu-dimen….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 10.01 Det nære sundhedsvæsen er allerede….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 10.02 Oversigt over indsatser af betydni….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 12.01 Erklæring om partnerskabsaftale om….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 13.01 Afdeling for Sundhed - KD plan rev….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 13.02 Afdeling for Pleje og Omsorg - KD ….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 14.01 Brev til borgere om sormmerens hjæ….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 14.02 Årshjul 2019.pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 14.02 Årshjul 2019.XLS
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 15.01 Opsamling fra mødet 15 januar 2018….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 15.02 Pjece - Lokal madproduktion_24772-….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 15.03 Projekt Lokal madproduktion Fanefj….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 15.04 Afsluttende notat vedrørende cafee….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 15.05 Brugerundersøgelse i 4 caféer på p….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 15.06 Kopi af Budgetopfølgning Fanefjord….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 15.06 Kopi af Budgetopfølgning Fanefjord….XLSX
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 15.07 Referat Lokal madproduktion Styreg….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 15.08 Punkt_Lokal madproduktion på Fanef….pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45
13-08-2019 - Bilag 17.01 Godkendelsesark - 13-08-2019.pdf
  
13-08-2019 fra 18:00 - 20:45